30 dni nr 2 (46)/2003

9.00

Numer 2 (46) 30 dni wydany w 2003 roku.
Okładka: Kawiarnia w domu towarowym Sternfelda na rogu ulicy Długiej i Tkackiej, 1932, zbiory Krzysztofa Gryndera, pocztówka kolorowana komputerowo.

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Na rozgrzewkę
Klaus w Gdański, Pięćsetna „Gwiazda Morza”, Gibsone, Dawna świąteczna pocztówka.
Kruk najbielszy z białych 
Opowieść o losach pelplińskiej Biblii Gutenberga. Tadeusz T. Głuszko
Wyjątkowa Kalwaria
Kompanie pielgrzymkowe, które przychodzą na Kalwarię Wejherowską, wyróżnia pewien zwyczaj zupełnie nieznany gdzie indziej na świecie. Nazywa się go pokłonami albo tańcem feretronów. Istotnie, dla obserwatora niezaznajomionego z tym rytem ma on w sobie coś z zamaszystych ukłonów czy szalonego tańca świętych obrazów. Tymoteusz Jankowski
Promenada nad kanałem. Sławomir Kościelak
Panorama z Grodziska
Ta panorama stanowi zapewne ciekawe uzupełnienie innej, którą pokazaliśmy w ubiegłym roku, w numerze lipcowo-sierpniowym. Wykonana została z Grodziska i znów umiejętnie skomponowana. Oba te zdjęcia zdają się świadczyć o sporej fascynacji ówczesnych gdańszczan nowym miastem, które wyrastało na ich oczach i od zachodu zaczęło otaczać dawne, stare centrum. Grzegorz Fortuna
Panorama Gdańskacz początku XX wieku
Publikujemy powiększoną do czterech stron panoramę wykonaną z Grodziska, a opublikowaną przez wydawnictwo Trenkler z Lipska.
Czarownice nad Gdańskiem 
Choć Gdańsk nie przeżył tak charakterystycznego dla zachodniej Europy polowania na czarownice, to na przestrzeni XVI-XVII wieku skazano tu za przestępstwa „przeciw Bogu i religii” dwadzieścia osób, w tym trzynaście na śmierć przez spalenie na stosie (często po wcześniejszym ścięciu). Biorąc pod uwagę ogólną liczbę wykroczeń ukaranych śmiercią w tym czasie (621 przypadków), tego typu przestępstwa należały do stosunkowo rzadkich. Dawid Reizner
Pod Dworem Artusa
Rozmaitości 
Wiatrak na kółkach. Tadeusz T. Głuszko
Galeria
Młyn w Mikoszewie na rysunku Gustava Pfahla
Wojna miasta z królem
Rada stanowczo odmówiła złożenia przysięgi. Jej przedstawiciele buńczucznie zapowiedzieli, że król wcześniej musiałby potwierdzić wszystkie przywileje i wolności miasta. Był to jawny akt rebelii. Batory zareagował natychmiast. 15 września wezwał miasto w osobach burgrabiego, burmistrzów, rajców, ławników oraz stu mężów z Trzeciego Ordynku przed swój sąd do Malborka. Postawiono im zarzut obrazy królewskiego majestatu. Waldemar Borzestowski
Listy
Wydawnictwa