Nr 6/2018

9.00

Na okładce: Zimowy widok ulicy Piwnej z wieżą Kościoła Mariackiego; litografia barwna Arthura Bendrata z 1906 roku
Foto: Zbiory Muzeum Gdańska

Kategoria:

Opis

Wczoraj i przedwczoraj
Wielkie zdjęcie na stulecie niepodległości

Król jedzie!
Odwiedziny władców polskich w dawnym Gdańsku
Gdańsk wraz z Prusami Królewskimi stał się częścią Polski w 1454 roku. Od tego czasu królowie z dynastii Jagiellonów, a następnie władcy elekcyjni, przyjeżdżali do miasta celem odebrania hołdu i zaakcentowania łączności miasta oraz całych Prus Królewskich z Koroną. Jagiellonów do odwiedzin Gdańska w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku skłaniał przede wszystkim jeszcze niezałatwiony i tlący się do 1525 roku konflikt z państwem zakonnym. Edmund Kizik

Kto dzisiaj pamięta o Gdańsku 
Patrząc dzisiaj na Gdańsk, można odnieść wrażenie, że jest jednym z najszczęśliwszych miast Europy: dynamiczny, zamożny, dumny. Z perspektywy przypadkowego przybysza zdaje się pozbawiony tajemnic. Jego rozmach i otwartość widać gotym okiem. Jednak Gdańsk byt i jest swoistym laboratorium pamięci, pamięci lokalnej i pamięci narodowej, a także pamięci wielu nacji dawniej zamieszkujących miasto. Warto o nim myśleć jako o symbolicznym splocie przeciwstawnych narracji i znaków pamięci. Gdzie, jeżeli nie tutaj, zajmować się teoretycznymi i praktycznymi implikacjami pamięci? Wymaga to jednak ciągłej gotowości do podważania ulubionych narracji, a może nawet ich unieważnienia-twórczej modernizacji, ale też wrażliwego zachowania. Peter Oliver Loew

Paderewski w Gdańsku przed stu laty
W środę 25 grudnia 1918 roku w „Danziger Hofie”, odbyto się spotkanie, określane mianem konferencji. Uczestniczyli w nim delegaci Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z Wojciechem Korfantym na czele, przedstawiciele gdańskiej Polonii, Pomorzanie. W tym gronie znalazł się również znany gdański lekarz i społecznik, doktor Franciszek Kubacz (1868-1933). Obrady miaty trwać kilka godzin, powszechnie sądzono, że Gdańsk, wolą zwycięzców, zostanie w toku rokowań pokojowych przyznany Polsce, dla której dostęp do morza był sprawą kluczową. Waldemar Borzestowski

Początek 1919 roku widziany z Gdańska
Co „Gazeta Gdańska” pisała w styczniu i lutym 1919 roku na temat powstawania państwa polskiego, a także losów Gdańska i Pomorza? Wybrał TTG

„30 Dni”
Spis treści rocznika 2018

Sprawa Gdańska na przełomie lat 1918/1919 widziana z Warszawy
Co warszawskie gazety („Gazeta Warszawska”, „Kurier Warszawski”, „Tygodnik Ilustrowany”) pisały na przełomie lat 1918/1919 o Gdańsku i jego przyszłości? Wybrał TTG

Sopockie domy dla uboższych
Do przełomu XIX i XX wieku wysoka zabudowa w postaci domów czynszowych i pensjonatów kończyła się w Dolnym Sopocie po południowej stronie przy ulicy Chrobrego. Dalej stały niskie, w większości parterowe a rzadziej piętrowe domy, gdzie lokatorami byli głównie rybacy i rodziny utrzymujące się z pracy w kurorcie. Stały one przy biegnących równolegle do linii brzegowej ulicach Grunwaldzkiej i Parkowej oraz trzech prostopadłych do plaży przecznicach: Drzymały, Traugutta i Poniatowskiego. W listopadzie tego roku rozebrany został zespół takiej zabudowy w kwartale między ulicami Drzymały i Traugutta oraz ulicą Parkową i ścieżką rowerową wiodącą wzdłuż nadmorskiej alei spacerowej Wojska Polskiego. Tadeusz T. Głuszko

Bar na szynach tramwajowych
W1956 roku na gdańskich ulicach pojawił się nietypowy wagon tramwajowy – mieścił się w nim bar. Był to pierwszy i bodaj jedyny w naszym kraju miejski mobilny punkt gastronomiczny, który poruszał się po torach. Żartem można powiedzieć, że był dalekim protoplastą współczesnych food trucków, a na pewno wyprzedził o dekadę ówczesne Niemcy Zachodnie z ich wagonami barowymi w Dusseldorfie. TTG

Dolar drożeje
Fragment „powieści inflacyjnej z pewnego starego miasta”. Felix Scherret Przełożył Janusz Mosakowski

Prezydent Bush w Gdańsku
Zmarły 30 listopada 2018 roku prezydent George Bush był jedynym amerykańskim prezydentem, który w czasie swego urzędowania odwiedził Gdańsk w ramach oficjalnej wizyty. Stało się to 11 lipca 1989 roku.

Wydawnictwa
Galeria
Ulica Piwna w stronę Kościoła Mariackiego, około 1915
Ulica Piwna w stronę Zbrojowni, około 1915
Przy ulicy Wałowej, 1920
Ulica Mariacka, około 1915