Nr 3 (137)/2018

9.00

Na okładce:
Tereny Stoczni Gdańskiej; na pierwszym planie żurawie i pochylnie pracującej w tym miejscu stoczni Synergia, dalej Basen Konopnickiej; po lewej w głębi most pontonowy przez Wisłę na wyspę Ostrów. Foto: Wojtek Jakubowski / Fotokombinat / KFP

Kategoria:

Opis

Wczoraj i przedwczoraj
Ławeczka Mariana Pelczara
Profesor Joanna Penson Honorowym Obywatelem Gdańska
Jak ma wyglądać Młode Miasto
Wiosną ogłoszono koncepcje zabudowy około siedemdziesięciu hektarów na terenach postoczniowych Młodego Miasta. Na razie są to tylko wizje – projekty realizacyjne poznamy później. Nowa zabudowa pojawi się w wielu miejscach. Być może w stoczniowej scenerii zobaczymy nowoczesną architekturę, która – bądźmy dobrej myśli – nie zburzy industrialnego klimatu tego miejsca, ale właściwie go dopełni. Tymoteusz Jankowski
Kina poza kinem
Pójście do kina nie musi kojarzyć się z zaciemnioną, klimatyzowaną salą. Podczas nadchodzących wakacji filmy można będzie obejrzeć, między innymi, na terenie Stoczni Gdańskiej, na dachu Teatru Szekspirowskiego, na plaży, w lesie czy na elewacji centrum handlowego. Dariusz Srebrny
Była kiedyś Wiadrownia
W1945 roku zniknęła na zawsze nieduża dzielnica na lewym brzegu końcowego odcinka kanału Raduni. Mimo że na pierwszych powojennych planach Gdańska naniesione zostały ulice, które kiedyś tu istniały, faktycznie nigdy ich nie odbudowano. Ponieważ w większości jesteśmy powojennymi gdańszczanami, nie mieliśmy okazji poznać tego rejonu miasta, a wielu z nas nawet nie sty-szato o istnieniu takiej dzielnicy jakWiadrownia. Tadeusz T. Głuszko
„Proszę o przyjęcie mnie do pracy w MZK…”
Ewidencja pracownicza byta prowadzona niezwykle starannie, każdy pracownik otrzymywał swój numer, a jego karta, wraz z życiorysem i podaniem, wkładana była do chroniącej ją okładki, sporządzanej ze starych niemieckich akt. Biuro Personalne przedstawiało nowemu pracownikowi warunki jego tymczasowego zatrudnienia. W1945 roku wniosek o przyjęcie do pracy zatwierdzała również Rada Zakładowa. Waldemar Borzestowski
Biskup w odwiedzinach
Znawcy życia i twórczości biskupa Ignacego Krasickiego obliczają, że był w Gdańsku wielokrotnie. Już choćby na podstawie zamieszczonych w prasie w latach 1763-1800 anonsów, odnotowujących przyjazdy i odjazdy różnych gości, można doszukać się dziewiętnastu jego pobytów. Skrupulanci zaś zauważają, że jadąc do oliwskiego opata wcale nie musiał przekraczać rogatek miasta, co z pewnością powiększyłoby tę liczbę. Waldemar Borzestowski
Dwie stare gdańskie biografie
Johann Daniel Falk
W końcu Johannes mógł rozpocząć naukę w szkole parafialnej przy kościele św. Piotra, Jakiż byt on tam sumienny! Wieczorami pił kawę a nogi wkładał do zimnej wody, byleby tylko nie przysypiać. Było to bardzo lekkomyślne zachowanie względem własnego zdrowia, jednak w nauce robił duże postępy. W1784 roku poszedł do drugiej klasy gimnazjum akademickiego. Walther Domansky Przełożył Janusz Mosakowski
Gotthilf Löschin.
Któż w Gdańsku lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX stulecia nie znał „starego Löschina”? A któż spośród dzisiejszych gdańszczan go nie zna z lektury jego dziet, jeśli tylko pielęgnuje w sobie żywe zainteresowanie historią ojczystego miasta? Jeśli ktoś byt prawdziwym, starym gdańszczaninem, to byt nim wtaśnie Loschin. Walther Domansky Przełożył Janusz Mosakowski
Rozmaitości
Trzecia strona medalu
Dzisiaj, po trzydziestu siedmiu latach nie sposób dokładnie ustalić, jaki byt całkowity naktad pamiątkowego medalu. Z moich wyliczeń dokonanych na podstawie pięciu zachowanych protokołów odbioru wynika, że do 27 marca 1981 odebrano 3230 sztuk. Kazimierz Babiński
Potok na widoku w Parku Północnym
Do niedawna Potok Grodowy miał odsłonięty nurt tylko w górnym biegu – między torami kolejowymi i ulicą Haffnera. Obecnie trwają zawanso-wane prace przy odsłanianiu dolnego odcinka między ulicą Powstańców Warszawy i aleją Mamuszki, czyli w Parku Północnym na wysokości wejścia plażowego numer 14. Józef Pląta
Listy
Wydawnictwa
Galeria
W Nowym Porcie
Widok na Wyspę Młyńską
Widok na Waty Jagiellońskie
Polscy marynarze na ulicy Elżbietańskiej
Nad Motławą