Nr 6 (164) 2022

9.00

Na okładce: Nad skutym lodem kanałem Raduni ruiny klasztoru brygidek ze stojącym jeszcze potężnym spichlerzem, a dalej wieża kościoła św. Katarzyny; fragment akwareli Eduarda Leopolda Radtkiego z 1844 roku. Foto: Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku

Opis