Nr 3 (161) 2022

9.00

Na okładce: Przystań pasażerska przy Bramie Zielonej z parowcem „John Gibsone”; w tym miejscu do dzisiaj utrzymuje się tradycja przystani żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej; około 1915. Foto: Richard Rosch/Zbiory Muzeum Gdańska

Na stanie

Opis