nr 3 (119) | 2015

9.00

Numer 3 (119) 30 dni wydany w 2015 roku.
Okładka:
Odsłonięcie rzeźby Güntera Grassa „Turbot pochwycony” na przedprożu kamienicy przy ulicy Szerokiej.
Foto: Mateusz Ochocki/KFP

Kategorie: ,

Opis

32015